Termeni și Condiții

Site-ul situat la www.StrainLists.com (Site-ul") este o lucrare cu drepturi de autor aparținând StrainLists Holdings, Inc. ("StrainLists","Noi"," al nostru "și/sau noi") și afiliații, filialele, compania-mamă și alte companii conexe. StrainLists oferă servicii de revizuire și comandă a produselor în magazin prin chioșcuri la dispensare, precum și site-uri web, inclusiv StrainLists.com și sub-domenii conexe, aplicații mobile și / sau software care găzduiesc conținut legat de soiuri de canabis și produse conexe care includ recenzii și evaluări furnizate de utilizatorii săi, directoare ale dispensarelor de canabis și furnizori medicali și știri legate de canabis și alte articole (colectiv, cu toate celelalte servicii furnizate de"Servicii"). Anumite caracteristici ale Site-ului sau serviciilor pot fi supuse unor reguli, termeni sau reguli suplimentare, care vor fi postate pe Site sau servicii în legătură cu astfel de caracteristici. Toți acești Termeni, orientări și reguli suplimentare sunt încorporate prin referință în prezentul Acord. Referințele la "utilizator", "dvs." și "dvs." se referă la dvs., un utilizator al Site-ului și/sau serviciilor noastre.

ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ("ACORD") STABILESC TERMENII OBLIGATORII DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR, ACCEPTAȚI ACEST ACORD ȘI DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AVEȚI DREPTUL, AUTORITATEA ȘI CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA ACEST ACORD. NU AVEȚI DREPTUL SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SITE-UL SAU SERVICIILE SAU SĂ ACCEPTAȚI ACORDUL DACĂ NU AVEȚI CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA ACEST ACORD. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE PREVEDERILE ACESTUI ACORD, NU ACCESAȚI ȘI/SAU UTILIZAȚI SITE-UL SAU SERVICIILE. DACĂ UTILIZAȚI SITE-UL SAU SERVICIILE ÎN NUMELE UNEI COMPANII, ENTITĂȚI SAU ORGANIZAȚII, DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL UNEI ASTFEL DE COMPANII, ENTITĂȚI SAU ORGANIZAȚII CU AUTORITATEA DE A-L LEGA DE PREZENTUL ACORD.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI, DEOARECE CONȚIN UN ACORD DE ARBITRAJ ȘI ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE, CĂILE DE ATAC ȘI OBLIGAȚIILE DVS. LEGALE. ACORDUL DE ARBITRAJ NECESITĂ (CU EXCEPȚIE LIMITATĂ) SĂ TRIMITEȚI RECLAMAȚIILE PE CARE LE AVEȚI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ LA ARBITRAJUL OBLIGATORIU ȘI FINAL ȘI, ÎN PLUS, (1) VI SE VA PERMITE SĂ URMĂRIȚI RECLAMAȚIILE ÎMPOTRIVA COMPANIEI NUMAI ÎN MOD INDIVIDUAL, NU ÎN CALITATE DE RECLAMANT SAU MEMBRU DE CLASĂ ÎN ORICE ACȚIUNE SAU PROCEDURĂ DE CLASĂ SAU DE REPREZENTARE ȘI (2) VI SE VA PERMITE SĂ SOLICITAȚI SCUTIRE (INCLUSIV SCUTIRE MONETARĂ, ORDONANTĂ ȘI DECLARATIVĂ) NUMAI ÎN MOD INDIVIDUAL.

 1. DECLINĂRI IMPORTANTE.

TOATE INFORMAȚIILE CONȚINUTE PE SITE ȘI SERVICII SUNT DOAR ÎN SCOP INFORMATIV. Conținutul postat de StrainLists pe orice site web, chioșc, aplicație mobilă, canal de socializare, serviciu de conținut terță parte sau reclamă are doar scop informativ. StrainLists nu susține și nu este responsabil pentru acuratețea sau fiabilitatea oricărei opinii, sfaturi, declarații sau alte informații făcute pe SITE sau servicii, inclusiv conținutul utilizatorului și materialele terților (fiecare așa cum este definit mai jos). StrainLists nu este responsabil pentru relația dvs. cu niciun dispensar, locație de vânzare cu amănuntul, furnizor de servicii medicale, orice terță parte sau alți utilizatori ai SITE-ului sau serviciilor. StrainLists nu este obligat să dispensare ecran, locații de vânzare cu amănuntul, furnizorii de servicii medicale, sau meniurile lor, conținut,SAU OFERTE PENTRU A DETERMINA DACĂ SUNT CALIFICAȚI SAU AUTORIZAȚI PRIN LEGE SĂ FURNIZEZE SERVICIILE LOR SAU PENTRU A DETERMINA EXACTITATEA MENIURILOR LOR SAU A ALTOR INFORMAȚII PE CARE LE FURNIZEAZĂ.

 • StrainLists nu oferă sfaturi medicale. Orice informație accesată prin intermediul SITE-ului și al serviciilor sau în oricare dintre paginile sau canalele de socializare ale <url> are doar scop informativ și educațional, nu este destinată să înlocuiască sfatul MEDICAL, diagnosticul sau tratamentul și nu este destinată să acopere toate utilizările posibile, direcțiile, precauțiile sau efectele ADVERSE. Astfel de informații includ, fără limitare, materiale terțe, conținut de utilizator și conținut generat de StrainLists derivat din conținutul utilizatorului (de exemplu, evidențierea STRAIN, atribute și alte date). Informațiile de pe SITE și servicii și furnizate prin intermediul paginilor și canalelor de socializare ale <url> nu trebuie utilizate pentru diagnosticarea sau tratamentul oricărei afecțiuni medicale. CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA UNFURNIZOR CALIFICAT DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI DESPRE O AFECȚIUNE MEDICALĂ. Nu ignorați niciodată sfaturile medicale profesionale sau întârziați să le căutați din cauza a ceva ce ați citit pe SITE, servicii sau pe paginile și canalele de socializare ale StrainLists

 • DECLINĂRILE ȘI LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS NU VOR LIMITA DECLINĂRILE ȘI LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE MAI GENERALE DIN SECȚIUNILE 9 ȘI 10 SAU ÎN ALTĂ PARTE A PREZENTULUI ACORD.
 1. ELIGIBILITATE ȘI CONTURI.

2.1 eligibilitate. Trebuie să aveți vârsta de 21 de ani sau un pacient calificat cu marijuana medicală pentru a utiliza Site-ul și/sau serviciile din Statele Unite.

2.2 Crearea Contului. Pentru a utiliza anumite caracteristici ale Site-ului (de exemplu, pentru a utiliza Serviciile), trebuie să vă înregistrați pentru un cont cu StrainLists ("contul StrainLists") și să furnizați anumite informații despre dvs., conform formularului de înregistrare a Site-ului. Declarați și garantați că: (a) toate informațiile de înregistrare necesare pe care le trimiteți sunt veridice și exacte; și (b) veți menține acuratețea acestor informații în orice moment. Este posibil să nu creați mai mult de un cont StrainLists. StrainLists poate suspenda sau închide contul dvs. StrainLists în conformitate cu secțiunile 6.4 și 11.

support@StrainLists.com

2.4 Responsabilitățile Contului. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor dvs. de conectare la contul StrainLists și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. StrainLists. Sunteți de acord să notificați imediat StrainLists despre orice utilizare neautorizată sau utilizare suspectată neautorizată a contului Dvs. StrainLists sau orice altă încălcare a securității. StrainLists nu poate și nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care rezultă din nerespectarea cerințelor de mai sus.

2.5 Servicii De Rețele Sociale. În mod alternativ, vă putem permite să vă conectați la Site sau serviciu sau să asociați în alt mod Contul dvs. de utilizator cu datele dvs. de conectare de pe anumite site-uri de rețele sociale (de exemplu, Facebook și Twitter) (SNS"). Dacă vă conectați sau asociați în alt mod Contul dvs. cu datele dvs. de conectare de la un SNS, este posibil să primim informații despre dvs. de la un astfel de SNS, în conformitate cu Termenii și condițiile (de exemplu, termenii de utilizare și Politica de confidențialitate) ale SNS ("termenii SNS"). Dacă alegeți să împărtășiți informațiile dvs. cu acești SNS, vom împărtăși informații cu aceștia în conformitate cu alegerea dvs. Termenii SNS ai respectivului SNS se vor aplica informațiilor pe care le dezvăluim acestora.

 1. SITE ȘI APLICAȚII MOBILE

3.1 Licență. Sub rezerva termenilor acestui Acord, StrainLists vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă de a utiliza Site-ul și serviciile pentru uz personal, necomercial. Sub rezerva termenilor acestui Acord, StrainLists vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă pentru a instala și utiliza software-ul pe care StrainLists îl pune la dispoziție pentru Dispozitive mobile ("aplicație mobilă"), numai în format de cod obiect executabil, exclusiv pe propriul dispozitiv mobil portabil și pentru uz personal, necomercial. Așa cum este utilizat în prezentul acord, termenul "servicii" include aplicația mobilă.

3.2 Anumite Restricții. Drepturile acordate dvs. în acest Acord sunt supuse următoarelor restricții: (a) nu veți licenția, vinde, închiria, închiria, transfera, atribui, distribui, găzdui sau exploata în alt mod comercial Site-ul sau serviciile; (b) nu veți modifica, face lucrări derivate, dezasambla, inversa compilarea sau ingineria inversă a oricărei părți a Site-ului sau a serviciilor; (c) nu veți accesa Site-ul sau serviciile pentru a construi un serviciu similar sau competitiv; și (d) cu excepția celor menționate în mod expres în acest document, nicio parte a Site-ului sau a serviciilor nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișate, postate sau transmise sub orice formă sau prin orice mijloace. Orice versiune viitoare, actualizare sau alte adăugiri la funcționalitatea Site-ului sau a serviciilor vor fi supusetermenii acestui Acord. Toate notificările privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate de pe orice conținut al Site-ului sau al serviciilor trebuie păstrate pe toate copiile acestora.

3.3 modificare. StrainLists își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica, suspenda sau întrerupe Site-ul sau serviciile sau orice parte a acestora, cu sau fără notificare. Sunteți de acord că StrainLists nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Site-ului sau a Serviciilor sau a oricărei părți a acestora.

3.4 proprietate. Excluzând Conținutul utilizatorului, recunoașteți că toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Site-ului și serviciilor sunt deținute de licențiatorii <url>. Furnizarea Site-ului și a serviciilor nu vă transferă dvs. sau oricărei terțe părți niciun drept, titlu sau interes în sau asupra acestor drepturi de proprietate intelectuală. StrainLists și furnizorii săi își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în prezentul Acord.

3.5 Platforme De Aplicații. Confirmați și sunteți de acord că disponibilitatea aplicației Mobile depinde de platforma de aplicații terță parte de la care ați primit aplicația mobilă, de exemplu, Apple App Store sau Google Play Store ("platforma aplicației"). Recunoașteți că acest Acord este între dvs. și <url> și nu cu platforma App. StrainLists, Nu platforma App, este singurul responsabil pentru aplicație, conținutul acesteia, întreținerea, serviciile de asistență și garanția pentru aceasta și abordarea oricăror reclamații legate de aceasta (de exemplu, răspunderea pentru produs, conformitatea legală sau încălcarea proprietății intelectuale). Sunteți de acord să plătiți toate taxele percepute de platforma aplicației în legătură cu aplicația mobilă. Fiecare platformă de aplicații poate avea proprii termeni și Condiții la care trebuie săde acord înainte de a descărca aplicația mobilă din ea. Sunteți de acord să respectați și licența dvs. de a utiliza aplicația mobilă este condiționată de respectarea de către dvs. a tuturor acordurilor, Termenilor și Condițiilor de utilizare/serviciu aplicabile și a altor politici ale platformei aplicației aplicabile. Recunoașteți că platforma App (și filialele sale) este un beneficiar terț al acestui Acord și va avea dreptul de a pune în aplicare acest Acord. Pentru termeni și Condiții suplimentare, consultați Accesarea și descărcarea aplicației de la Apple în secțiunea 14.5 de mai jos, dacă accesați sau descărcați aplicația mobilă din Apple App Store.

 1. Comunicații

4.1 Mesaje Text. Prin utilizarea Serviciilor sau a Software-ului, sunteți de acord și sunteți de acord ca StrainLists și cei care acționează în numele său să vă trimită mesaje text (SMS) la numărul de telefon pe care ni l-ați furnizat. Aceste mesaje pot include mesaje operaționale despre utilizarea de către dvs. a serviciilor, precum și mesaje de marketing sau alte mesaje promoționale. Mesajele de la StrainLists, companiile sale afiliate și furnizorii de servicii terți necesari pot include, dar nu se limitează la: comunicări operaționale privind contul dvs. de utilizator sau utilizarea serviciilor, actualizări privind funcțiile noi și existente pe StrainLists, comunicări privind promoțiile derulate de noi sau de partenerii noștri terți și știri despre StrainLists și evoluțiile din industrie. Taxele standard de mesaje text aplicate de telefonul mobiltransportatorul se va aplica mesajelor text pe care le trimitem. Acordul dvs. de a primi texte promoționale nu este o condiție de cumpărare a oricăror bunuri sau servicii oferite de StrainLists. Dacă modificați sau dezactivați numărul de telefon pe care l-ați furnizat către <url>, trebuie să vă actualizați informațiile despre cont pentru a ne împiedica să comunicăm din greșeală cu oricine achiziționează vechiul dvs. număr. Sunteți de acord că textele, apelurile sau mesajele preînregistrate pot fi generate de sisteme automate de apelare telefonică și renunțați prin prezenta la dreptul dvs. de a urmări orice pretenții care decurg din Legea privind protecția consumatorilor telefonici ("TCPA"). În măsura în care orice reclamație în temeiul TCPA este considerată ne-waitable, sunteți de acord că, prin utilizarea Serviciilor sau accesarea Site-ului, sunteți de acord că orice astfel de revendicare ne-waitable care decurg dinTCPA va fi arbitrat pe o bază individuală, nu de clasă sau reprezentativă, așa cum se prevede la paragraful 13.

4.2 Renunțare. Prin semnarea acestui Acord, sunteți de acord să primiți mesaje text până când renunțați. Puteți renunța la primirea mesajelor text promoționale de la StrainLists în orice moment, răspunzând STOP la un mesaj text promoțional de la StrainLists. Puteți renunța la primirea tuturor mesajelor text de la StrainLists în orice moment, ștergându-vă contul sau răspunzând STOP la orice mesaj text de la StrainLists. NOTĂ: Dacă renunțați la primirea tuturor mesajelor text de la StrainLists, nu veți putea utiliza anumite servicii fără a fi de acord să primiți mesaje text operaționale. Puteți continua să primiți mesaje text pentru o perioadă scurtă în timp ce <url> procesează solicitarea dvs. și puteți primi, de asemenea, mesaje text care confirmă primirea Solicitării dvs. de renunțare. Prin semnarea acestuiacord, renunțați la dreptul dvs. de a urmări orice pretenții care decurg din TCPA legate de orice mesaje trimise către dvs. în timp ce cererea de renunțare este în așteptare. În măsura în care orice reclamație în temeiul TCPA este considerată ne-waitable, sunteți de acord că, prin utilizarea Serviciilor sau accesarea Site-ului, sunteți de acord că orice astfel de revendicare ne-waitable care rezultă în temeiul TCPA va fi arbitrată pe o bază individuală, nu de clasă sau reprezentant, așa cum este prevăzut în paragraful 13.

4.3 Optarea Înapoi. Puteți opta înapoi în primirea de mesaje text de la StrainLists în orice moment, răspunzând START la un mesaj text de la StrainLists.

4.4 Notificări Push. Când instalați aplicația noastră mobilă pe dispozitivul dvs. mobil, sunteți de acord să primiți notificări push, care sunt mesaje pe care o aplicație vi le trimite pe dispozitivul dvs. mobil chiar și atunci când aplicația mobilă nu este activată. Puteți dezactiva notificările vizitând pagina \"Setări\" a dispozitivului mobil.

4.5 E-mail. Sunteți de acord că vă putem trimite e-mailuri cu privire la produsele și serviciile noastre, precum și cele ale terților. Puteți renunța la e-mailurile promoționale urmând instrucțiunile de dezabonare dintr-un e-mail promoțional.

 1. CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

5.1 Conținutul Utilizatorului. "Conținut de utilizator" înseamnă orice și toate informațiile și conținutul pe care un utilizator le transmite sau le utilizează cu Site-ul sau Serviciile, inclusiv, fără limitare, conținutul din Profilul utilizatorului, recenziile utilizatorilor și/sau postările. Recunoașteți și sunteți de acord că <url> nu este responsabil pentru niciun conținut al utilizatorului, inclusiv acuratețea, completitudinea, actualitatea, valabilitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestuia. StrainLists nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau de orice altă persoană sau utilizator pentru utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui Conținut al utilizatorului.

5.2 Conținutul Utilizatorului – Restricții. Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul, Serviciile sau oricare dintre paginile sau canalele de socializare ale StrainLists pentru a colecta, încărca, transmite, afișa sau distribui orice conținut al utilizatorului care (a) încalcă orice drept al unei terțe părți, inclusiv orice drept de autor, marcă comercială, brevet, secret comercial, drept moral, drept de confidențialitate, drept de publicitate sau orice altă proprietate intelectuală sau drept de proprietate; (b) de exemplu, material care promovează rasismul, bigotismul, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau individ) sau material inacceptabil de orice felnatură sau natură; sau (c) cu încălcarea oricărei legi, reglementări sau obligații sau restricții impuse de orice terță parte.

5.3 Conținutul Utilizatorului – Responsabilitățile Dumneavoastră. Sunteți singurul responsabil pentru conținutul dvs. de utilizator. Vă asumați toate riscurile asociate cu utilizarea Conținutului dvs. de utilizator, inclusiv orice încredere în acuratețea, completitudinea sau utilitatea acestuia de către alții sau orice dezvăluire a conținutului dvs. de utilizator care vă face pe dvs. sau pe orice terță parte identificabilă personal. Prin prezenta declarați și garantați că conținutul dvs. de utilizator nu încalcă Politica de utilizare acceptabilă (definită mai jos). Nu puteți afirma sau implica faptul că conținutul dvs. de utilizator este în niciun fel furnizat, sponsorizat sau aprobat de către <url>. Recunoașteți și sunteți de acord că <url> nu este responsabil pentru niciun conținut al utilizatorului, inclusiv acuratețea, completitudinea, actualitatea, valabilitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestuia.StrainLists nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau de orice altă persoană sau utilizator pentru utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui Conținut al utilizatorului. Deoarece numai dvs. sunteți responsabil pentru conținutul dvs. de utilizator (și nu <url>), vă puteți expune la răspundere dacă, de exemplu, conținutul dvs. de utilizator încalcă Politica de utilizare acceptabilă sau alte legi aplicabile. StrainLists nu este obligat să facă backup pentru niciun conținut de utilizator, iar Conținutul utilizatorului poate fi șters în orice moment. Sunteți singurul responsabil pentru crearea copiilor de rezervă ale Conținutului dvs. de utilizator, dacă doriți.

5.4 Licență. Prin prezenta, acordați și declarați și garantați că aveți dreptul de a acorda, la <url> o licență mondială irevocabilă, neexclusivă, fără redevențe și plătită integral, pentru a reproduce, distribui, afișa public și efectua, pregăti lucrări derivate ale, încorpora în alte lucrări și utiliza în alt mod Conținutul dvs. de utilizator și pentru a acorda sublicențe ale celor de mai sus, exclusiv în scopul includerii Conținutului dvs. de utilizator în Site și servicii. Sunteți de acord să renunțați irevocabil (și să faceți să se renunțe) la orice pretenții și afirmații privind drepturile morale sau atribuirea cu privire la conținutul dvs. de utilizator.

5.5 Feedback. Dacă furnizați <url> orice feedback sau sugestii cu privire la Site sau servicii ("Feedback"), prin prezenta atribuiți <url> Toate drepturile în Feedback și sunteți de acord că <url> va avea dreptul de a utiliza astfel de Feedback și informații conexe în orice mod pe care îl consideră adecvat. StrainLists va trata orice Feedback pe care îl furnizați la StrainLists ca fiind neconfidențial și neproprietar. Sunteți de acord că nu veți trimite către <url> nicio informație sau idee pe care o considerați confidențială sau proprietară.

 1. POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ.


6.1 Comentarii. Trebuie să aveți un cont valid și o adresă de e-mail pentru a lăsa o recenzie pe listele de filtre. Înainte de a posta o recenzie, va trebui să vă verificați adresa de e-mail asociată contului Dvs. Sunteți de acord să nu postați recenzii pe Site, Servicii sau pe oricare dintre paginile sau canalele de socializare ale <url> care nu se bazează pe experiența dvs. personală sau sunt concepute în alt scop decât furnizarea altor utilizatori de pe Site cu o descriere exactă a experienței dvs. personale. Nu sunt permise recenzii bazate pe experiență non-personală. În plus față de celelalte restricții conținute în Politica de utilizare acceptabilă, recenziile postate pe Site, Servicii sau pe oricare dintre paginile sau canalele de socializare ale <url> nu trebuie: (a) să fie scriseexclusiv cu majuscule; (b) să fie plagiat; (C) să conțină spam, reclame și/sau link-uri către site-uri web externe; (d) să conțină informații disprețuitoare despre angajații Dispensarului sau orice altă persoană, (e) să conțină descrieri excesiv de detaliate sau sexuale ale aspectului fizic al unei persoane sau atacuri personale indecente împotriva unei anumite persoane sau a unui grup de persoane afiliate la dispensar, (f) să conțină referințe la dispensare sau concurenți, alții decât produsul sau Dispensarul revizuit sau (g) să conțină nemulțumiri personale fără legătură. Dacă sunteți proprietar, voluntar sau angajat al unui dispensar, nu puteți posta recenzii despre Dispensarul sau produsele dvs. sau despre Dispensarul sau produsele concurenților dvs. În calitate de proprietar al unui dispensar, sunteți responsabil pentrumoderarea și aplicarea politicii de utilizare acceptabilă pentru toate recenziile postate pe pagina dvs. de dispensar.

6.2 fotografii. Fișierele imagine trebuie să conțină exclusiv produsele pe care le ilustrează și nu trebuie să includă părți ale corpului, fundaluri dezordonate sau aglomerate, ambalarea produselor, moneda, accesoriile, numele de marcă sau alte obiecte, altele decât produsul în sine. Fișierele imagine trebuie să fie clare și nu trebuie să fie neclare, neclare sau să conțină reflexii flash. Produsele ar trebui să fie centrate în fișierul imagine. Fișierele imagine trebuie să conțină o descriere exactă a produsului pe care îl ilustrează. Fișierele imagine nu pot conține pornografie sau alte imagini grafice și trebuie să respecte în alt mod instrucțiunile stabilite în această secțiune 6.

6.3 Restricții Tehnologice. În plus, sunteți de acord să nu utilizați Site-ul sau serviciile pentru: (a) a încărca, a transmite sau a distribui viruși de calculator, viermi sau orice software destinat să deterioreze sau să modifice un sistem informatic sau date; (b) a trimite publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, junk mail, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de mesaje duplicative sau nesolicitate, comerciale sau de altă natură; (c) o sarcină nejustificată asupra serverelor sau rețelelor conectate la site sau servicii sau încalcă reglementările, politicile sau procedurile acestor rețele; (e) să încerce sau să se dea drept altcinevaacces neautorizat la Site sau Servicii, alte sisteme informatice sau rețele conectate sau utilizate împreună cu Site-ul sau Serviciile, prin extragerea parolei sau prin alte mijloace; (f) hărțuiți sau interferați cu utilizarea și utilizarea de către un alt utilizator a Site-ului sau Serviciilor; sau (g) introduceți software sau agenți sau scripturi automate pe Site sau servicii astfel încât să producă mai multe conturi, să genereze căutări automate, solicitări și interogări sau să eliminați, să răzuiți sau să extrageți date de pe Site sau servicii.

6.4 monitorizare, suspendare și reziliere. Ne rezervăm dreptul (dar nu avem nicio obligație) de a revizui orice conținut al utilizatorului (inclusiv orice fișiere imagine sau recenzii), de a investiga și/sau de a lua măsuri adecvate împotriva dvs. la discreția noastră (inclusiv eliminarea sau modificarea conținutului dvs. de utilizator, rezilierea contului Dvs. de utilizator în conformitate cu Secțiunea 11 și/sau raportarea către autoritățile de aplicare a legii) dacă, la discreția noastră, suspectăm că ați încălcat politica de utilizare acceptabilă sau orice altă prevedere a acestui Acord sau creați în alt mod răspunderea pentru noi sau pentru orice altă persoană.

 1. Despăgubire.

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați <url> (și ofițerii, angajații și agenții săi) de orice pierderi, daune, datorii, creanțe, acțiuni, hotărâri, premii, penalități, amenzi, costuri și/sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților în mod rezonabil) care decurg din sau în legătură cu orice revendicare sau cerere făcută de orice terță parte din cauza sau care rezultă din (i) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-ului sau a serviciilor, (ii) conținutul dvs. de utilizator, (iii) încălcarea de către dvs. a acestui Acord; sau (iv) încălcarea de către dvs. a legilor sau reglementărilor aplicabile. StrainLists își rezervă dreptul, pe cheltuiala dvs., de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni pentru care sunteți obligat să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați cu apărarea noastră a acestor revendicări. Sunteți de acord să nu soluționați nicio problemă fără acordul prealabilacordul scris al StrainLists. <url> va depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de revendicare, acțiune sau procedură după ce ați luat cunoștință de aceasta.

 1. INTERACȚIUNI TERȚE; MATERIALE TERȚE; OFERTE; MENIURI; ALȚI UTILIZATORI; ELIBERARE.

8.1 Interacțiuni Cu Terțe Părți. În timpul utilizării Site-ului sau a serviciului, puteți intra în corespondență, puteți achiziționa bunuri și/sau servicii de la sau puteți participa la promoții ale furnizorilor de servicii terți, ale agenților de publicitate sau ale sponsorilor care își arată bunurile și/sau serviciile prin intermediul Serviciului. În special, StrainLists nu este parte la nicio tranzacție pe care o puteți încheia cu o terță parte. Orice astfel de activitate și orice termeni, condiții, garanții sau declarații asociate cu o astfel de activitate sunt exclusiv între dvs. și terța parte aplicabilă. StrainLists nu va avea nicio răspundere, obligație sau responsabilitate pentru o astfel de corespondență, achiziție, tranzacție sau promovare între dvs. și orice astfel de terță parte. Sunteți de acord că este responsabilitatea dvs. să luați măsuri de precauție rezonabileîn toate acțiunile și interacțiunile cu orice terță parte cu care interacționați prin intermediul Serviciului.

8.2 Materiale Terțe. Site-ul sau Serviciile pot afișa, include sau pune la dispoziție conținut terță parte (inclusiv date, informații, aplicații de articole sau alte produse, servicii și/sau materiale) sau pot conține link-uri către site-uri web, servicii și reclame terțe părți, cum ar fi oferte și meniuri dispensare, inclusiv prețuri, nume de produse și descrieri de produse fiecare meniu (definit mai jos) (colectiv, "materiale terțe"). Recunoașteți și sunteți de acord că <url> nu este responsabil pentru materialele terților, inclusiv acuratețea, completitudinea, actualitatea, valabilitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestora. StrainLists nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sauorice altă persoană sau utilizator pentru orice materiale terțe. Materialele terților și linkurile către acestea sunt furnizate exclusiv ca o comoditate pentru dvs. și le accesați și le utilizați în întregime pe propriul dvs. risc. Când vă conectați la un Material terță parte, se aplică Termenii și politicile aplicabile ale terței părți, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor ale terței părți. Ar trebui să faceți orice investigație pe care o considerați necesară sau adecvată înainte de a continua orice tranzacție în legătură cu astfel de materiale terțe.

8.3 oferte. Site-ul sau Serviciile pot afișa, include sau pune la dispoziție Cupoane, Coduri promoționale, cadouri, mostre și alte oferte de la dispensarele listate (colectiv, "oferte"). Tranzacțiile constituie "materiale ale terților" în temeiul prezentului Acord. StrainLists afișează aceste oferte pe Site și servicii ca o formă de publicitate pentru dispensarul de listare ("ofertantul") numai. Toate ofertele sunt oferite direct de ofertantul aplicabil și pot fi supuse unor termeni, condiții sau restricții suplimentare ale ofertantului sau în conformitate cu legislația aplicabilă, indiferent dacă acești Termeni, Condiții sau restricții suplimentare sunt sau nu incluse în mod expres pe Site sau servicii. Ofertantul, și nu StrainLists, este singurul responsabil pentru: (a) răscumpărarea(B) conformitatea tuturor aspectelor acordului cu legea aplicabilă (inclusiv, fără limită, publicitatea, răscumpărarea și Termenii, Condițiile și restricțiile aferente); (c) toate bunurile și serviciile pe care vi le furnizează în legătură cu acordul; și (d) toate leziunile, bolile, daunele, pretențiile, datoriile și costurile pe care le poate provoca să suferiți, direct sau indirect, integral sau parțial, indiferent dacă sunt legate de utilizarea sau răscumpărarea unui Acord sau nu.

8.4 Alți Utilizatori. Fiecare utilizator al Site-ului sau al serviciilor este singurul responsabil pentru oricare și tot conținutul său de utilizator și materialele terților. Deoarece nu controlăm conținutul utilizatorului și/sau materialele terților, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru niciun conținut al utilizatorului și/sau materiale ale terților, nu oferim nicio garanție cu privire la acuratețea, moneda, adecvarea sau calitatea oricărui Conținut al utilizatorului și/sau materiale ale terților și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru niciun conținut al utilizatorului și / sau materiale ale terților. Interacțiunile dvs. cu alți utilizatori ai Site-ului sau serviciului (inclusiv dispensarele) sunt exclusiv între dvs. și un astfel de utilizator. Sunteți de acord că StrainLists nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau daună suferită ca urmare a unor astfel de interacțiuni. Dacă există o dispută între voiși orice utilizator al Site-ului sau al Serviciului, nu avem nicio obligație de a ne implica.

8.5 eliberare. Având în vedere utilizarea de către dvs. a Site-ului și a serviciilor, eliberați și Descărcați pentru totdeauna listele de solicitări (și ofițerii, angajații, agenții, succesorii și cesionarii noștri) și renunțați și renunțați la drepturile Dvs. cu privire la fiecare litigiu, revendicare, controversă, cerere, drept, obligație, răspundere, acțiune și cauză de acțiune de orice fel și natură (inclusiv revendicări legate de confidențialitate, primirea de mesaje text, vătămări corporale, deces și daune materiale), cunoscute sau necunoscute, care au apărut sau apar direct sau indirect din, sau se referă direct sau indirect la, orice interacțiuni cu, sau act sau omisiune a altor utilizatori ai site-ului sau serviciului, interacțiuni terțe sau materiale terțe. DACĂ SUNTEȚI REZIDENT ÎN CALIFORNIA,PRIN PREZENTA, RENUNȚAȚI LA SECȚIUNEA 1542 DIN CODUL CIVIL DIN CALIFORNIA ÎN LEGĂTURĂ CU CELE DE MAI SUS, CARE PREVEDE: "O ELIBERARE GENERALĂ NU SE EXTINDE LA CREANȚELE PE CARE CREDITORUL SAU PARTEA CARE ELIBEREAZĂ NU LE CUNOAȘTE SAU SUSPECTEAZĂ CĂ EXISTĂ ÎN FAVOAREA SA ÎN MOMENTUL EXECUTĂRII LIBERULUI DE VAMĂ ȘI CARE, DACĂ AR FI CUNOSCUTE DE EL SAU EA, AR FI AFECTAT ÎN MOD MATERIAL ÎNȚELEGEREA SA CU DEBITORUL SAU PARTEA ELIBERATĂ."Dacă sunteți un rezident non-California, sunteți de acord că eliberarea de mai sus se aplică tuturor revendicărilor, inclusiv revendicărilor pe care nu știați că există la momentul semnării acestui Acord.

 1. Declinări

SITE-UL ȘI SERVICIILE SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE" ȘI NOI (ȘI FURNIZORII NOȘTRI) DECLINĂM ÎN MOD EXPRES, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU, PLĂCERE LINIȘTITĂ, ACURATEȚE SAU NEÎNCĂLCARE. Fără a limita cele de mai sus, <url> (și furnizorii noștri) nu oferă nicio garanție că SITE-ul sau serviciile: (a) vor satisface cerințele dvs.; (b) vor fi disponibile în mod neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori; sau (C) vor fi corecte, fiabile, fără viruși sau alte coduri dăunătoare, COMPLETE, legale sau sigure.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, DECI ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, în niciun caz StrainLists (și furnizorii noștri) nu vor fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice PROFIT pierdut sau orice daune indirecte, consecvente, exemplare, incidentale, speciale sau PUNITIVE care decurg din sau în legătură cu acest Acord sau cu utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza SITE-ul sau serviciile, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. ACCESUL LA ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR SUNT LA DISCREȚIA ȘI RISCUL DVS. ȘI VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI COMPUTERULUI SAU PIERDEREA DATELOR REZULTATE DIN ACESTA. Fără a aduce atingere nimic contrar conținute în acest document, StrainLists lui (și furnizorii noștri) răspunderea pentru tine pentru orice daune care decurg din sau în legătură cu acest Acord (pentru orice cauzaIndiferent de forma acțiunii), va fi în orice moment limitată la cea mai mare dintre (a) cincizeci de dolari SUA ($50) sau (B) sumele pe care le-ați plătit StrainLists în ultimele 12 luni (dacă există). EXISTENȚA MAI MULTOR REVENDICĂRI NU VA MĂRI ACEASTĂ LIMITĂ.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS NU SE POT APLICA PENTRU DVS. ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI LEGALE CARE VARIAZĂ DE LA JURISDICȚIE LA JURISDICȚIE.

 1. TERMEN ȘI REZILIERE.

Sub rezerva acestei secțiuni, acest Acord va rămâne în vigoare și în vigoare în timp ce utilizați Site-ul sau serviciile. Putem (a) suspenda drepturile dvs. de a utiliza Site-ul și/sau Serviciile (inclusiv contul dvs. La rezilierea acestui Acord, contul dvs. și dreptul de a accesa și utiliza Site-ul și Serviciile vor înceta imediat. Înțelegeți că orice reziliere a contului Dvs. StrainLists nu va avea nici o responsabilitate față de dvs. pentru orice reziliere a acestui Acord, inclusiv pentrurezilierea contului Dvs. StrainLists sau ștergerea conținutului dvs. de utilizator. Chiar și după încetarea acestui Acord, următoarele prevederi ale acestui Acord vor rămâne în vigoare: secțiunile 3.2-3.4, 4-14.

 1. POLITICA PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR.

StrainLists respectă proprietatea intelectuală a altora și solicită utilizatorilor Site-ului și serviciilor noastre să facă același lucru. În legătură cu Site-ul și serviciile noastre, am adoptat și implementat o politică care respectă legea drepturilor de autor care prevede eliminarea oricăror materiale care încalcă drepturile și încetarea, în circumstanțe adecvate, a utilizatorilor Site-ului și serviciilor noastre care încalcă în mod repetat drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor. În cazul în care considerați că unul dintre utilizatorii noștri, prin utilizarea Site-ului și a serviciilor noastre, încalcă în mod ilegal drepturile de autor asupra unei lucrări și dorește eliminarea materialului presupus a încălca drepturile de autor, următoarele informații sub forma unei notificări scrise(conform 17 U. S. C. 512 (C)) trebuie furnizate agentului nostru desemnat pentru drepturile de autor:

12.1 semnătura dvs. fizică sau electronică;

12.2 identificarea lucrărilor protejate prin drepturi de autor despre care pretindeți că au fost încălcate;

12.3 Identificarea materialelor din serviciile noastre despre care pretindeți că încalcă drepturile și pe care ne solicitați să le eliminăm;

12.4 informații suficiente pentru a ne permite să localizăm astfel de materiale;

12.5 adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail;

12.6 o declarație conform căreia aveți convingerea de bună credință că utilizarea materialului inacceptabil nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau în conformitate cu legea; și

12.7 o declarație conform căreia informațiile din Notificare sunt corecte și, sub sancțiunea sperjurului, că sunteți fie proprietarul drepturilor de autor care se presupune că au fost încălcate, fie că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu 17 U. S. C. 512(f), orice denaturare a faptului material (falsități) într-o notificare scrisă supune automat partea reclamantă la răspundere pentru orice daune, costuri și onorarii de avocat suportate de noi în legătură cu notificarea scrisă și acuzația de încălcare a drepturilor de autor.legal@StrainLists.com

 1. ACORDUL DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚAREA LA PROCESUL JURIULUI, RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ ȘI CLAUZA DE SELECȚIE A FORUMULUI.

Cu excepția litigiilor aduse în instanța de judecată cu pretenții mici, toate litigiile dintre dvs. și <url> care decurg din, referitoare la sau în legătură cu Site-ul sau Serviciile vor fi soluționate exclusiv prin arbitraj obligatoriu în conformitate cu regulile actuale ale Asociației Americane de arbitraj ("AAA") pentru arbitraj comercial și nu în instanță. Acest Acord de arbitraj se aplică oricărei revendicări aduse în conformitate cu legile oricărui stat sau guvern național, inclusiv revendicările din Legea privind protecția consumatorilor prin telefon din 1991, Legea Comisiei Federale pentru comerț, Legea privind siguranța produselor pentru consumatori sau orice altă lege sau ordonanță federală, de stat sau locală. Nu există judecător sau juriu în arbitraj și sunteți de acord să renunțați la dreptul dvs. de a urmări cererile în instanță în cea mai mare măsurăpermisă de lege. Procedurile de arbitraj sunt mai simple și mai limitate decât normele aplicabile în instanță, iar revizuirea de către o instanță este limitată. Dvs. și <url> sunteți de acord că orice astfel de arbitraj se va desfășura INDIVIDUAL și nu într-o acțiune colectivă, consolidată sau reprezentativă. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din acest Acord, dacă renunțarea la acțiunea colectivă și reprezentativă din sentința anterioară este considerată invalidă sau inaplicabilă, cu toate acestea, nici dvs., nici noi nu avem dreptul la arbitraj și orice revendicări de acțiune colectivă sau reprezentativă se vor desfășura într-o instanță de jurisdicție competentă din King County, Washington. Acest Acord de arbitraj este încheiat și executoriu în conformitate cu Legea federală de arbitraj. Hotărârea arbitrului poate fi introdusă în orice instanță dejurisdicție competentă. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din acest Acord, suntem de acord că, dacă StrainLists face orice modificare viitoare a acestei prevederi de soluționare a litigiilor, aceasta nu se va aplica niciunei reclamații individuale despre care ați furnizat deja o notificare către StrainLists. Informații despre AAA și cum să începeți arbitrajul pot fi găsite la www.adr.org sau sunând la 800-778-7879. Dacă arbitrajul din această secțiune este considerat inaplicabil sau nu se aplică pentru un anumit litigiu, atunci procedura trebuie introdusă exclusiv într-o instanță de jurisdicție competentă din King County, Washington. Prin prezenta acceptați competența exclusivă a unei astfel de instanțe în acest scop. În măsura în care aplicabilitatea prezentului Acord necesită trimitere la orice lege a statului, părțile convin asupra unei astfel de trimiteriva fi la legile Statului Washington, fără a ține cont de dispozițiile privind conflictul de legi.

support@StrainLists.com

13.2 confidențialitatea. Toate aspectele procedurii de arbitraj și orice hotărâre, decizie sau hotărâre a arbitrului vor fi strict confidențiale în beneficiul tuturor părților.

13.3 modificări viitoare ale Acordului de arbitraj. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din acești Termeni, suntem de acord că, dacă face orice modificare viitoare a prezentului Acord de arbitraj (alta decât o modificare a adresei de notificare) în timp ce sunteți utilizator al Serviciului, puteți respinge orice astfel de modificare trimițându-ne o notificare scrisă în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la modificarea adresei de notificare furnizate în secțiunea de mai jos. Prin respingerea oricărei modificări viitoare, sunteți de acord că veți arbitra individual orice dispută între noi în conformitate cu limba acestui Acord de Arbitraj de la data la care ați acceptat pentru prima dată acești termeni (sau ați acceptat orice modificări ulterioare ale acestor Termeni).

 1. Generale

14.1 fără suport sau întreținere. Recunoașteți și sunteți de acord că <url> nu va avea nicio obligație de a vă oferi asistență sau întreținere în legătură cu Site-ul sau serviciile.

14.2 modificări ale termenilor de Utilizare. Putem modifica acești termeni în orice moment, la discreția noastră. Dacă facem acest lucru, vom posta termenii modificați pe serviciu. Modificările vor intra în vigoare imediat. Sunteți de acord să revizuiți acești Termeni periodic, astfel încât să fiți la curent cu orice modificări. Utilizarea în continuare a Site-ului sau a serviciilor noastre după notificarea unor astfel de modificări va indica recunoașterea acestor modificări și acordul dvs. de a fi legat de termenii și condițiile acestor modificări.

14.3 Informații Privind Drepturile De Autor/Marca Comercială. Drepturi De Autor 2016, StrainLists Holdings, Inc. Toate drepturile rezervate. StrainLists®; la StrainLists logo-ul, StrainLists verde, violet și ruginit maro culori folosite în combinație; la StrainLists verde, violet, și ruginit maro culorile folosite pentru hibrid, indica și sativa tulpini de canabis; și StrainLists modele de placi de ceramica (colectiv, Mărcile") sunt mărci comerciale ale StrainLists Holdings, Inc. Apple, App Store si iTunes sunt marci inregistrate ale Apple, Inc. ("Măr"). Google Play este o marcă comercială a Google, LLC. Recunoașteți și sunteți de acord că nu vi se permite să utilizați mărcile StrainLists sau orice mărci terțe afișate pe site-ul nostru fără acordul prealabil scris din partea, respectiv,StrainLists Holdings, Inc., Apple sau proprietarii unor astfel de mărci terțe.

14.4 accesarea și descărcarea aplicației de la Apple. Următorii termeni suplimentari se aplică oricărei aplicații mobile accesate prin sau descărcate de pe iTunes sau App Store ("App Store Sourced Mobile App"):

(a) recunoașteți și sunteți de acord că (i) prezentul Acord este încheiat numai între dvs. și Apple și (ii) că StrainLists, nu Apple, este singurul responsabil pentru aplicația mobilă din App Store și conținutul acesteia. Licența acordată dvs. în Acordul de utilizare a aplicației și Serviciului Mobil din App Store este un drept netransferabil de a utiliza aplicația mobilă din App Store pe orice dispozitiv Apple pe care îl dețineți sau îl controlați și numai după cum este permis de regulile de utilizare stabilite în Termenii și Condițiile App Store.

(b) recunoașteți că Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicația mobilă din App Store.

(c) în cazul în care aplicația mobilă App Store Sourced nu se conformează oricărei garanții aplicabile, puteți notifica Apple, iar Apple vă va rambursa prețul de achiziție pentru aplicația mobilă App Store Sourced. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la aplicația mobilă din App Store. Între StrainLists și Apple, orice alte revendicări, pierderi, datorii, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi atribuite oricărei nerespectări a oricărei garanții vor fi responsabilitatea exclusivă a StrainLists.

(d) dvs. și StrainLists recunoașteți că, între StrainLists și Apple, Apple nu este responsabilă pentru soluționarea oricăror reclamații pe care le aveți sau a oricăror reclamații ale unor terțe părți referitoare la aplicația mobilă App Store Sourced sau la posesia și utilizarea de către dvs. a aplicației mobile App Store Sourced, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) reclamații privind răspunderea pentru produse; (ii) orice reclamație conform căreia aplicația mobilă App Store Sourced nu se conformează oricărei cerințe legale sau de reglementare aplicabile; și (iii) reclamații care decurg din protecția consumatorilor sau din legislația similară.

(e) dvs. și StrainLists recunoașteți că, în cazul unei reclamații a unei terțe părți conform căreia App Store Sourced Mobile App sau posesia și utilizarea de către dvs. a acelei aplicații mobile App Store Sourced încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale respectivei terțe părți, între StrainLists și Apple, StrainLists, nu Apple, va fi singurul responsabil pentru investigarea, apărarea, soluționarea și descărcarea oricărei astfel de cereri de încălcare a proprietății intelectuale în măsura cerută de termeni.

(f) dvs. și StrainLists recunoașteți și sunteți de acord că Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai acordului în legătură cu licența dvs. pentru aplicația mobilă App Store Sourced și că, după acceptarea de către dvs. a termenilor și condițiilor Acordului, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în aplicare Acordul în legătură cu licența dvs. pentru aplicația mobilă App Store Sourced împotriva dvs. în calitate de beneficiar terț al acestuia.

(g) declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo al Guvernului SUA sau care a fost desemnată de Guvernul SUA drept țară "care susține terorismul"; și (ii) nu sunteți listat pe nicio listă a Guvernului SUA cu părți interzise sau restricționate.

(h) fără a limita alți termeni ai Termenilor, trebuie să respectați toți termenii de acord aplicabili de la terți atunci când utilizați aplicația mobilă din App Store.

14.5 diverse. Acest Acord constituie întregul acord între dvs. și noi cu privire la utilizarea Site-ului și a serviciilor. Eșecul nostru de a exercita sau de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a prezentului Acord nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau prevedere și nici o exercitare unică sau parțială de către <url> a oricărui drept sau putere de mai jos nu împiedică exercitarea în continuare a acelui sau a oricărui alt drept de mai jos. Titlurile secțiunilor din prezentul Acord sunt doar pentru comoditate și nu au niciun efect legal sau contractual. Cuvântul "inclusiv" înseamnă " inclusiv, fără limitare."Dacă orice prevedere a acestui Acord este, din orice motiv, considerată nevalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestui Acord vor fi neafectate, iar prevederea nevalidă sau inaplicabilăvor fi considerate modificate astfel încât să fie valabile și aplicabile în măsura maximă permisă de lege. Nimic din acest document nu va fi interpretat pentru a stabili o relație de angajare, parteneriat sau asociere în comun între dvs. și <url>. Acest Acord, precum și drepturile și obligațiile dvs. de aici, nu pot fi atribuite, subcontractate, delegate sau transferate în alt mod de către dvs. fără acordul prealabil scris al <url> și orice încercare de cesiune, subcontractare, delegare sau transfer care încalcă cele de mai sus va fi nulă și neavenită. Termenii prezentului Acord sunt obligatorii pentru cesionari.

Pagini Recente

Tulpini recomandate

Bine ați venit la StrainLists.com

Ai cel puțin 21 de ani?

Prin accesarea acestui site, acceptați Termenii de Utilizare și Politica de Confidențialitate.